(0234) 388 4100

Liên kết website

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn