(0234) 388 4100

Liên kết website

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 14/11/2018, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC- Chi nhánh phía Bắc để cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018 (tại ngày 3/12/2018) của Công ty.

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn