(0234) 388 4100

Liên kết website

Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP ĐS Bình Trị THiên

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn