(0234) 388 4100

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

( Binh Tri Thien Railway Join Stock Company )

* Lĩnh Vực Hoặc Động Chính:

  • - Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
  • - Xây dựng công trình
  • - Sản xuất thiết bị, phụ kiện

Địa chỉ: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, Thành Phố Huế, Tỉnh Thùa Thiên Huế.

Tel: (054) 388 4100.

Fax: (054) 3883063.

Email: info@dsbinhtrithien.vn

Website: http://dsbinhtrithien.vn/

Tên khách hàng:*
Địa chỉ:
Số điện thoại:*
Email:*
Mã bảo vệ:*
Nội dung:*

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn