(0234) 388 4100

Liên kết website

Video

    Tàu hoả đến và đi từ Ga Gia Lâm, Việt nam

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn