(0234) 388 4100

Liên kết website

Hợp đồng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Ngày 22/12/2016 Công ty đã ký Hợp đồng  với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc về việc  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn