(0234) 388 4100

Liên kết website

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Báo cáo CĐ Nhà nước, CĐ lớn

Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Báo cáo cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2016

Quý cổ đông quan tâm xin tải  file  dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn