(0234) 388 4100

Liên kết website

Quyết định của HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Ngày 05/8/2019, HĐQT Công ty đã có Quyết định số 665/QĐ-BTT về việc cho ông Trần Kiêm Thuận - Phó giám đốcCông ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/9/2019.

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn