(0234) 388 4100

Liên kết website

Hướng dẫn định giá sản phẩm quản lý, bảo trì đường sắt

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 về hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn