(0234) 388 4100

Liên kết website

Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo trì KCHT đường sắt

Ngày 10/5/2016,  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Tải Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn