(0234) 388 4100

Liên kết website

Quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Ngày 26/5/2016, chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Tải văn bản này

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn