(0234) 388 4100

Liên kết website

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn