(0234) 388 4100

Liên kết website

Quy định về lao động tiền lương trong công ty TNHH, công ty cổ phần

Ngày 13/6/2016 Chính phủ ban hành các Nghị định Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tải văn bản dưới đây:

Nghị định số 51_2016_ND_CP (TL cua nguoi LD)

Nghị định số 52_2016_ND_CP (QD ve LDTL cong ty TNHH)

Nghị định số 53_2016_ND_CP (Quy dinh ve LDTL cong ty CP)

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn