(0234) 388 4100

Liên kết website

Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

Ngày 14/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2018/NĐ-CP  quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/3/2018.

Địa chỉ: A: 18 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh TT Huế.

Điện thoại: (0234) 388 4100 - Fax: (0234) 3883063

Email: info@dsbinhtrithien.vn